Tư Vấn Thuế

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp Các công ty mới thành lập cần thiết lập hệ thống kế toán một cách chuyên nghiệp, chính xác và phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Để có hệ  thống báo cáo đầy đủ cho các […] Xem thêm

Tư vấn về chính sách thuế

     Quý công ty cũng biết chính sách thuế của Việt Nam liên tục thay đổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế, do đó có rất nhiều thay đổi và thay đổi một cách thường xuyên vì vậy chúng tôi phải cập nhật sự thay đổi đó, huấn luận nhân viên, tư […] Xem thêm

VAT-TAX

Khấu trừ và hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ  Số: 2221/ TCT-CS V/v: Chính sách thuế GTGT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên Trả lời công văn số 3410/CT-KTT ngày 3/12/2015 của […] Xem thêm

120707_1-570x350

Khai, nộp thuế GTGT tập trung

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 2339/TCT-DNL V/v:Khai, nộp thuế GTGT tập trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu. Tổng Cục thuế nhận được công […] Xem thêm

1448388350091165841

Khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Công văn số: 10082/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 22/06/2016 V/v chính sách thuế TNDN Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen.   Cục Thuế có nhận được văn bản số 170/CV/HSG/16 ngày 15/06/2016 của Công ty về việc các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Qua nội dung văn bản […] Xem thêm