March 2017

Dịch vụ kế toán KCN AMATA

Dịch vụ kế toán tại khu công nghiệp AMATA Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp AMATA đa số là doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI, đồng thời có lợi thế nằm gần hai trung tâm kinh tế lớn là thành phố Biên Hòa và TP. Hồ Chí Minh do có nhiều trường Đại […] Xem thêm

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v Xuất hóa đơn GTGT- Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v  Xuất hóa đơn GTGT- Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 31/2016/CV-TĐA ngày 15/4/2016 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa đơn đối […] Xem thêm

Công văn số : 2342/TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ     Số: 2342/TCT-KK V/v kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm sau  thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do […] Xem thêm