March 2016

bien-ban-kiem-tra-quy-tien-mat

Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt

MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT >> dịch vụ báo cáo tài chính tại Biên Hòa Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt là văn bản do doanh nghiệp lập để đối chiếu chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tế của quỹ tiền mặt của doanh nghiệp đó. […] Xem thêm

bien-nhan-giao-nhan

Mẫu giấy biên nhận giao nhận

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NHẬN Mẫu giấy biên nhận giao nhận là mẫu văn bản được sử dụng trong các trường hợp bên A và bên B giao nhận chứng từ, sổ sách, hay giấy tờ quan trọng. Mẫu này được in ra thành 2 bản, bên A và bên B phải cùng ký […] Xem thêm

mau-phieu-de-nghi-mua-hang

Mẫu phiếu đề nghị mua hàng

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG >> dịch vụ chữ ký số tại Biên Hòa│Đồng Nai Công ty TNHH Tư Vấn Minh xin gửi tới các bạn mẫu Phiếu đề nghị mua hàng nhằm mục đích xin đề nghị mua hàng hóa cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ… để phục vụ công việc […] Xem thêm

mau-doi-chieu-cong-no-phai-thu

Mẫu đối chiếu công nợ phải thu

MẪU ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHẢI THU Công ty TNHH Tư Vấn Minh gửi tới quí bạn kế toán mẫu đối chiếu công nợ phải thu. Các bạn có thể sử dụng mẫu sau: Tải về tại đây: MẨU ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHẢI THU >> Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa│Bình Dương

bien-ban-huy-hoa-don

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

MẪU BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN >> dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Bạn có thể dùng mẫu sau: […] Xem thêm

mau-bao-cao-tai-chinh-bang-tieng-anh

Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH >> Dịch vụ kế toán thuế tại Biên Hòa Nhiều Doanh nghiệp hiện nay yêu cầu kế toán Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh Báo cáo tài chính có vai trò : Với Doanh nghiệp : Giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về […] Xem thêm

bao-cao-ket-qua-kinh-doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH >> Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa│Đồng Nai Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 24/12/2014 của Bộ tài chính, báo cáo này là sự minh bạch về tình hình và […] Xem thêm

mẫu sổ quỹ tiền mặt

Mẫu sổ quỹ tiền mặt

MẪU SỔ QUỸ TIỀN MẶT   >> Dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa│Đồng Nai – Mẫu sổ quỹ tiền mặt (S07-DN) Công ty TNHH Tư Vấn Minh chia sẽ cho các bạn kế toán mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt. Sổ này được dùng cho thủ quỹ hoặc dùng cho kế […] Xem thêm

bang-can-doi-ke-toan-theo-quyet-dinh-15

Mẫu bảng cân đối kế toán

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Công ty TNHH Tư Vấn Minh xin chia sẽ với các bạn kế toán, mẫu bảng cân đối kế toán được ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung của mẫu bảng cân đối kế toán là báo cáo tài […] Xem thêm