July 2015

giam-gio-nop-thue

“Không Dễ Để Giảm Số Giờ Nộp Thuế”

Phó tổng giám đốc Ernst & Young: “Không dễ giảm số giờ nộp thuế” Theo đại diện Ernst & Young, một loạt các văn bản được ban hành, trong đó nêu rõ cán bộ thuế không được đòi hỏi doanh nghiệp những giấy tờ ngoài quy định, nhưng thực tế, tình trạng trên vẫn tồn […] Xem thêm

loi-nhuan-sau-kiem-toan-1

“Đau Tim” Với Lợi Nhuận Sau Kiểm Toán

 “Đau Tim” Với Lợi Nhuận Sau Kiểm Toán Của Doanh Nghiệp Năm 2011 cũng không phải ngoại lệ. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có một số công ty phải điều chỉnh lại những thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính. Đa phần các doanh nghiệp này nặng thì ghi nhận lỗ […] Xem thêm

diem-moi-thong-tu-199

Thông Tư 199/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế